Importanța somnului

  • Adaptare la mediu

Somnul oferă o perioadă regulată de inactivitate care ne ajută să ne potrivim situațiilor de mediu. La fel ca animalele nocturne, cum ar fi șoarecii, sunt adaptate pentru viața de noapte, bazându-se mai mult pe miros, auz și atingere, și mai puțin pe văz, omul, este adaptat pentru viața diurnă, bazându-se în primul rând pe văz.

  • Refacere fizică

Mult timp s-a crezut că metabolismul proteinelor este preponderent de tip anabolic (de sinteză) în timpul nopții. Totuși, și în timpul zilei, dacă suntem în repaus, activitatea anabolică predomină. Somnul perturbat însă are consecințe asupra metabolismului glucidic și funcției imune.

  • Optimizarea stării de veghe

Privarea de somn este asociată cu scăderea vigilenței și capacității decizionale. Mai mult, dispoziția este și ea afectată negativ.

  • Învățare

Învățarea este favorizată de somn și perturbată de nesomn.

  • Supraviețuire

După perioade prelungite de privare de somn, moartea este inevitabilă la animalele de experiment. La om, privarea de somn (somn sub 5 ore) sau prelungirea lui (somn peste 9 ore) este legată de risc crescut de probleme de sănătate, precum depresie sau boală cardiovasculară.